HR / EN

LAST 2000


“LAST 2000 je sve što vam treba za svakodnevni rad u ordinaciji dentalne medicine.”

Program se kontinuirano razvija od 1995. godine, a specifičan je po tome što je u potpunosti prilagođen radu i potrebama dentalne medicine.

Naš je pristup korisnicima jedinstven po tome što kontinuirano radimo na cjelovitom uvidu u njihovo poslovanje - od rada s pacijentima, nabavke potrošnog materijala, organizacije vremena i resursa, do menadžerskih izvještaja za vlasnike i upravu.

Povratne informacije naših korisnika ugrađujemo kao nove funkcionalnosti u naše programsko rješenje - to prepoznaju i naši korisnici, kojih ima preko 1.000 u RH i BiH.

Dodatno, LAST 2000 je službeno certificiran od strane HZZO-a za rad sa CEZIH-om za PZZ i SKZZ ordinacije dentalne medicine.

Najbitniji dijelovi programa LAST 2000 su:
 • Popis pacijenata
 • Matični podaci 
 • Karton pacijenta
 • Cjenik
 • Grafički status
 • Ponude
 • Računi i predujmovi
 • Fiskalizacija
 • CEZIH
 • Preventivni pregledi/Recall
 • Naručivanje pacijenata
 • Radni nalozi
 • Statistika
 • Povezivanje sa RVG sustavima
 • Knjigovodstvo
 • Blagajna
 • Robno-materijalno poslovanje
 • Dugotrajna imovina
 • Menadžerski izvještaji
 • Arhiva dokumenata
LAST 2000 LAST 2000
Europska Unija EUROPSKA UNIJA
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Vrh