HR / EN

e-Registar lijekova

“e-Registar lijekova je integralna elektronička baza podataka s ključnim podacima o preko 11.000 lijekova.”

e-Registar lijekova je napredno informatičko riješenje, koje je nastalo kao rezultat suradnje na projektu digitalizacije Registra lijekova u vlasništvu Udruge poslodavaca u zdravstvu, sa svakodnevno praćenim, ažurnim izmjenama statusa te isto tako ažurnim unosom novih lijekova, primarno uključujući Listu lijekova HZZO te listu lijekova odobrenih centraliziranim postupkom davanja odobrenja (EMA).

Digitalna baza lijekova također se može svakodnevno praćenim, ažurnim svakodnevno praćenim, ažurnim po nizu kriterija, što je čini “user-friendly” i praktičnom za uporabu; pristup bazi također je jednostavan i ne zahtijeva nikakav postupak učitavanja i/ili instalacije u korisničko računalo.

Osnovne funkcionalnosti e-Registra lijekova:
  • Osnovni podaci o lijeku sadrže naziv, djelatnu tvar, opis ATK, pakiranje, cijenu po HZZO-u, itd.
  • Klinički podaci obuhvaćaju detaljne terapijske indikacije, doziranje i način primjene, kontraindikacije, upozorenja kod primjene, interakcije s drugim lijekovima, primjene u trudnoći i dojenju, upozorenja za vozače i rukovatelje strojevima, nuspojave, postupak pri predoziranju te sažetak doziranja i načina primjene, sa svim pripadajućim tablicama.
  • Farmakološka svojstva obuhvaćaju farmakodinamička svojstva, farmakokinetička svojstva te nekliničke podatke o sigurnosti primjene
  • Farmaceutski podaci o lijekovima sadrže popis pomoćnih tvari, inkompatibilnost, rok valjanosti, posebne mjere pri čuvanju lijeka, vrstu i sastav unutarnjeg pakiranja, upute za uporabu i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka te zaključno, poveznicu na Upute o primjeni lijeka za pacijente.
e-Registar lijekova e-Registar lijekova
Europska Unija EUROPSKA UNIJA
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Vrh